GÜNAHSIZ AĞIZLA DUA..


 

 

Cenâb-ı Hak, Hz. Musa’ya (a.s),

“Yâ Musa! Bana günahsız bir ağızla dua et” diye buyurdu.

Musa aleyhisselâm,

“Yâ Rabbi! Bende böyle bir ağız yok” dedi.

 Allah Teâlâ buyurdu:

“Başkasının ağzıyla Allah’a dua et.

Çünkü sen başkalarının ağzıyla günah işleyemezsin.

Öyle hareket et ki başkaları senin için gece gündüz dua etsin.

Senin günah işlemediğin ağız, başka birinin senin için özür dileyip, dua ettiği ağızdır.

Yahut kendi ağzını temizle. Allah’ın adını zikreden ağız temizlenir.

Allah’ın ismi bütün pislikleri temizler ve sıkıntıyı giderir.”

(Mesnevi’den)

Kişinin yanında bulunmayan mümin kardeşine dua etmesi, Allah’ın hoşuna gider.

 Kişi kardeşi için dua edince, başucundaki melek “âmin” der

. Sana da, “Dua ettiğin gibi olsun” der.

Peygamberimiz (s.a.v),


“Kardeşin kardeşe gıyabında duası reddedilmez” buyurmuştur.

Dilaver Selvi – Ateşin Yakmadığı Aşık